Verlof en verzuim

Ziek melden
Wanneer uw kind door ziekte niet in staat is om op school te komen moet u dit melden vóór 08.30 uur. Wilt u dit telefonisch of persoonlijk aan de leerkracht melden.

Het is belangrijk dat ouders indien kinderen ziek zijn en niet naar school kunnen komen dat zo snel mogelijk laten weten. Het telefoonnummer is 033-4729050 of ze kunnen een briefje laten afgeven aan de leerkracht van hun kind. Indien kinderen niet op school zijn zal de leerkracht de ouders bellen voor informatie. Het is belangrijk dat ouders ervoor zorgen dat school altijd het juiste telefoonnummer heeft, waarop ouders bereikbaar zijn.

We verzoeken ouders om afspraken met artsen of tandartsen zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. Wij beseffen dat dit niet altijd mogelijk is.

Schoolverzuim en verlof

Kinderen gaan vanaf vier jaar naar school. Zij zijn leerplichtig op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin het kind 5 jaar wordt. Per week mag een kind, jonger dan 6 jaar, vijf uur verzuimen. Dit moeten ouders vooraf meedelen aan de directie. De directie kan op verzoek voor nog eens vijf uur per week vrijstelling verlenen. Voor oudere kinderen mag er geen vrijstelling verleend worden. Daarop is de Leerplichtwet van 1994 van toepassing. Alle vormen van schoolverzuim zijn gebonden aan de leerplichtwet. De school is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Amersfoort.

Extra vakantieverlof is slechts mogelijk indien de werkgever aan de ouders geen vrij kan geven in de schoolvakantie maar alleen daar buiten. Ouders moeten dit aantonen met behulp van een werkgeversverklaring. Afspraken met familie om bijv. samen te reizen of omdat u zo lang al niet meer op vakantie bent geweest, zijn geen redenen om aan ouders extra vakantieverlof te verlenen.
Soms is er bijzonder verlof nodig bijv. voor een bruiloft van een familielid die ver weg woont of omdat iemand in de familie ernstig ziek is. Dat verlof moeten ouders tijdig aanvragen bij de directeur. De directeur zal dan om bewijsstukken vragen. Soms vraagt de directeur advies aan de leerplichtambtenaar.

Samengevat:

  • Vakantieverlof moet aangevraagd worden bij de directie.
  • Vakantieverlof is alleen mogelijk als u door uw beroep gedwongen bent buiten de schoolvakanties te gaan.
  • Vakantieverlof kan niet gegeven worden in de eerste twee weken van het schooljaar (na de zomervakantie).
  • Een verzoek om vakantieverlof moet minimaal 2 maanden van tevoren gedaan worden.
  • Wij mogen geen verlof geven om enkele dagen eerder te vertrekken met zomervakantie of om later terug te keren.
  • Bijzonder verlof wordt aangevraagd bij de directeur. Indien nodig overlegt de directeur met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

 

Ouder: "De school kijkt echt naar mijn kind en past het onderwijs daarop aan”. 
Dat maakt onze school uniek.
Bezoeker open dag: " Wat een rust is er in de school! Alle kinderen zijn hard aan het werk".
Dat maakt onze school uniek.
Leerling: "Het is fijn op school, de juf helpt altijd heel goed". 
Dat maakt onze school uniek.

Contact

Obs De Wijde Wereld
De Wiekslag 102A
3815 GS Amersfoort
Telefoon: 033-4720950

Wilt u contact met ons opnemen? U kunt ons bereiken op bovenstaand telefoonnummer of door het contactformulier in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook mailen naar: info.wijdewereld@meerkring.nl

Volg ons ook op  

Aanmelden

Bent u op zoek naar een goede school in de wijk Liendert? Dan bent u bij de Wijde Wereld aan het goede adres. Wilt u zich aanmelden bij onze school, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 033-4720950


 

Meerkring

Obs De Wijde Wereld is dé openbare basisschool in Liendert. De Wijde Wereld is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl.