De Vreedzame School

Binnen de Wijde Wereld werken we met De Vreedzame school. Bij het begin van ieder schooljaar starten we met de Gouden Weken. In deze weken besteden we veel aandacht aan het thema: We horen bij elkaar. We vinden het belangrijk dat een groep een echte groep wordt die rekening met elkaar houdt en waarbij we gezamenlijk met de kinderen afspraken maken over hoe we met elkaar omgaan. 

Iedere week krijgen de kinderen een les van De Vreedzame School. We willen kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe wordt de klas en de school beschouwd als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: Initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken te zijn.

Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin leerkrachten prettig werken, handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt, kinderen zich veilig voelen, kinderen zich gehoord en gezien voelen, iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander, iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat, de eigen kracht van kinderen benut wordt.

Wat kinderen hier leren

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
  • constructief conflicten op te lossen;
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
  • open te staan voor verschillen tussen mensen.
Het programma van De Vreedzame school wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.
Samen met de samenwerkingspartners in De Zonneparel streven we naar een wijk-brede gezamenlijke pedagogische aanpak, in de vorm van De Vreedzame Wijk.
Ouder: "De school kijkt echt naar mijn kind en past het onderwijs daarop aan”. 
Dat maakt onze school uniek.
Bezoeker open dag: " Wat een rust is er in de school! Alle kinderen zijn hard aan het werk".
Dat maakt onze school uniek.
Leerling: "Het is fijn op school, de juf helpt altijd heel goed". 
Dat maakt onze school uniek.

Contact

Obs De Wijde Wereld
De Wiekslag 102A
3815 GS Amersfoort
Telefoon: 033-4720950

Wilt u contact met ons opnemen? U kunt ons bereiken op bovenstaand telefoonnummer of door het contactformulier in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook mailen naar: info.wijdewereld@meerkring.nl

Volg ons ook op  

Aanmelden

Bent u op zoek naar een goede school in de wijk Liendert? Dan bent u bij de Wijde Wereld aan het goede adres. Wilt u zich aanmelden bij onze school, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 033-4720950


 

Meerkring

Obs De Wijde Wereld is dé openbare basisschool in Liendert. De Wijde Wereld is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl.